Myndigheten uppdaterar kontinuerligt sidan "Frågor och svar för utbildningsanordnare med anledning av Coronaviruset" på myh.se. Läs mer där för att hålla dig uppdaterad.


Nu gäller sommartider, vilket kan innebära längre svarstider. Glad sommar!

Mer information