Myndigheten uppdaterar kontinuerligt sidan "Frågor och svar för utbildningsanordnare med anledning av Coronaviruset" på myh.se. Läs mer där för att hålla dig uppdaterad.

Mer information