Vilken sammansättning av ledamöter ska en ledningsgrupp för en yrkeshögskoleutbildning ha?

Enligt 4 kap. 3 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF) ska ledningsgruppen bestå av:

1. företrädare för de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen,
2. minst en företrädare för skolväsendet,
3. minst en företrädare för de studerande, och
4. den person som avses i 6 §.

Om ledningsgruppen är gemensam för flera utbildningsanordnare ska varje sådan person som avses i 6 § ingå i gruppen, det vill säga personen som leder den dagliga verksamheten.

Den eller, om ledningsgruppen är gemensam för flera utbildningsanordnare, de ansvariga utbildningsanordnarna får utse ledamöter utöver dem som anges i första och andra styckena.

Ledningsgruppen för en utbildning som får avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen ska dessutom bestå av minst en företrädare för ett universitet eller en högskola som utsetts av universitetet eller högskolan.

Enligt 4 kap. 4 a § YHF ska flertalet av ledamöterna i en ledningsgrupp vara företrädare för arbetslivet. Detta är dock inte ett krav när det gäller en sådan ledningsgrupp som avses i 4 § andra stycket, det vill säga utbildningar som är av särskilt värde för individen och samhället inom ett eller flera smala yrkesområden.

Observera att det är viktigt att det framgår av dokumentationen i sammanträdesprotokollen vilka ledamöter som är med i ledningsgruppen. Vidare behöver utbildningsanordnaren se till att uppgifterna om vilka som är med i ledningsgruppen är aktuella på webbtjänsten Mina sidor.

Myndigheten för yrkeshögskolan Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.