Hur ska jag hantera sena ansökningar till en yrkeshögskoleutbildning?

När det inte finns tillräckligt antal sökande till en
utbildning kan anordnaren välja att tillämpa någon eller båda av följande
metoder:

1. Förlänga ansökningsperioden innan sista ansökningsdatum har passerat. Då görs ett urval bland samtliga sökande efter att det nya datumet har passerat.

2. Öppna en ny ansökningsperiod efter att sista ansökningsdatum har passerat. Då antas behöriga sökande i den första gruppen först. På kvarvarande platser antas behöriga sökande från den andra gruppen. Om urval har gjorts i den andra gruppen antas sökande i turordning.

Båda dessa metoder innebär att sökande ansöker om platser i konkurrens.

Ovanstående möjligheter bör av rättssäkerhetsskäl utnyttjas först. När de bedöms vara uttömda kan löpande antagning av behöriga sökande tillämpas på kvarvarande platser. Det är viktigt att sökande informeras om att löpande antagning tillämpas.


Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.