Hur ändrar jag som utbildningsanordnare ett fastställt betyg i Mina sidor?

Om det handlar om att höja en studerandes betyg gör ni själva detta på Mina sidor.

När det handlar om ändringar som är till den studerandes nackdel, som att ta bort eller sänka ett fastställt betyg, krävs en mer formell hantering från vår sida. Detta för att den studerandes rättssäkerhet inte ska äventyras och vi på myndigheten hamna i bedömningssituationer av betygssättning som är att likna vid myndighetsutövning som vi har delegerat till er som utbildningsanordnare.

Ni måste därför kommunicera ändringen med den studerande via e-post eller brev där den studerande informeras om vilken ändring ni vill göra och den studerande ska få möjlighet att lämna synpunkter. Ni mejlar sedan in en kopia av kommuniceringen med den studerandes svar till info@myh.se och skriver ”Studiedokumentation” i ämnesraden. Här behöver även framgå vilket utbildningsnummer det gäller. Med stöd av detta underlag ändrar vi betyget och informerar samtidigt den studerande.

Myndigheten för yrkeshögskolan Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.