Hur många gånger har en studerande rätt att göra om en kunskapskontroll i en kurs? (yrkeshögskola)

Utifrån allmänna förvaltningsrättsliga principer anser myndigheten att alla studerande har rätt att få sina studieprestationer bedömda vid mer än ett tillfälle. Enligt myndighetens praxis har alla studerande rätt att få sina kunskaper, färdigheter och kompetenser bedömda i relation till kursens lärandemål vid ett ordinarie tillfälle och om man då misslyckats eller inte deltar har man alltid rätt till ytterligare en bedömning vid ett senare tillfälle. Rätten till en andra bedömning gäller oavsett skäl till misslyckande eller frånvaro vid det ordinarie tillfället. Om man har så kallad giltig frånvaro vid något av dessa två bedömningstillfällen anses inte chansen förverkad utan kan tas igen senare. Vad som för den aktuella utbildningen anses som giltig frånvaro definieras och kommuniceras till de studerande av utbildningsanordnaren.

Utöver de två obligatoriska bedömningarna kan anordnaren göra så många bedömningar man finner lämpligt. Anordnaren har rätt att sätta upp egna villkor för ytterligare bedömningar och det ska av utbildningsanordnarens information till de studerande tydligt framgå hur många tillfällen som erbjuds, under vilka förutsättningar och i vilken form. Detta är väsentligt för att den studerande ska kunna förutse när man har förverkat de chanser man har rätt till. Tillfälle för den andra bedömningen ska planeras väl i relation till den första bedömningen och efterkommande kurser. Regler och rutiner för omprov ska tillämpas på ett jämbördigt sätt för alla studerande även om det görs anpassning för att tillmötesgå särskilda pedagogiska behov.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.