Hur rekvirerar vi särskilt pedagogiskt stöd-bidraget (SPS)?

Ni rekvirerar på Mina Sidor på den utbildningsomgång beslutet avser. Vilka stödinsatser, dess omfattning samt vilken tidsperiod kostnaderna avser anges i rekvisitionsformuläret.

Ersättning för kostnader på grund av utebliven avdragsrätt för ingående moms ingår i beviljat bidrag. Om ni har rätt till ersättning för ingående moms ska underlaget innehålla den totala kostnaden exklusive moms.

Underlag som ligger till grund för rekvisitionerna behöver inte bifogas men ska sparas hos er och finnas tillgängliga vid eventuell tillsyn av utbildningen. Om det vid granskning framkommer att statsbidraget inte har använts som beslutet beskriver kan ni som anordnare bli återbetalningsskyldig.

För korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket) och konst- och kulturutbildningar hanteras rekvireringen genom att ni fakturerar myndigheten enligt den information som framgår som bilaga till beslutet.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.