Hur rekvirerar fakturerar/rekvirerar vi svenska med yrkesinriktning-bidraget (SMY)?

Ni rekvirerar genom att skicka en faktura till myndigheten. Ange beslutets diarienummer, utbildningens utbildningsnummer samt omgång på fakturorna. Ersättning för kostnader på grund av utebliven avdragsrätt för ingående moms ingår i beviljat bidrag. Eventuell moms ingår därför i det totala beloppet och ska inte särskilt specificeras i fakturan. Om ni har rätt till ersättning för ingående moms ska underlaget innehålla den totala kostnaden exklusive moms.

Underlag till fakturorna behöver inte bifogas, men ska arkiveras hos utbildningsanordnaren och finnas tillgängliga vid eventuell tillsyn av utbildningen. Om det vid granskning framkommer att statsbidraget inte har använts som ansökan beskriver kan anordnaren bli återbetalningsskyldig.

I första hand vill vi att ni skickar fakturan i e-fakturaformat. Information om alternativa tillvägagångssätt hittar du på vår webbplats. Läs mer här.

I andra hand kan ni skicka pappersfaktura till:
Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
721 05 Västerås

Ange fakturareferens: ZZ1361HECA

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.