Hur ska jag som anordnare hantera sökande som läser sista terminen på gymnasiet? (Yrkeshögskola)

Alla som har en gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800), oavsett om det är från ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram, har grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning. Den som har gått ett program i gymnasieskolan men som inte uppfyller kraven för att få gymnasieexamen kan få ett studieintyg. I de fall studieintyget innehåller godkända betyg i de gymnasiegemensamma ämnen (Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1) som krävs för att få en yrkesexamen, kan den sökande anses ha grundläggande behörighet.

Som anordnare kan man antingen välja att låta de sökande komplettera sina ansökningar när de väl har tagit examen, eller göra prövningar av deras meriter i ett tidigare skede i enlighet med 3 kap. 1 § punkten 4 i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Observera att komplettering ska ske innan ledningsgruppens beslut då det inte får förekomma villkorad antagning.

Myndigheten för yrkeshögskolan Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.