När kan en studerande betygssättas i en kurs på en yrkeshögskoleutbildning?

Betyg på kurser i en yrkeshögskoleutbildning ska sättas med något av uttrycken Icke godkänt (IG), Godkänt (G)och Väl godkänt (VG). För att en studerande ska kunna få betyg på en kurs krävs både att kursen är genomförd och att det finns underlag för betygssättning för att utbildningsanordnaren ska kunna bedöma om och med vilken kvalitet den studerande har uppnått kursmålen. Om utbildningsanordnaren bedömer att minst ett av kursmålen inte har nåtts ska betyget IG sättas.

Om kursen inte är genomförd eller om underlag för betygssättning saknas i ett eller flera av kursmålen kan betyg därmed inte sättas. Då markeras betyget som ”ej satt” i yrkeshögskolans studiedokumentationssystem.

Undantag för villkoren ovan gäller för betyg som sätts efter beslut om tillgodoräknande eftersom betyg då sätts efter prövning.

Observera att resonemanget ovan gäller för samtliga kurser, det vill säga även LIA-kurser.
Myndigheten för yrkeshögskolan Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.