Utbildnings materiell

Hejsan!

Jag pluggar nu på YH och har en relativt strak brakgrund inom liknande områden som jag nu läser för att kompletera. Detta är alltså IT. Jag läser en gren inom programmering men med tidigare arbetserfarenhet +15år se kopplingar och vad som stämmer inom industrin i helhet.

Till frågan hör, vad har skolan för riktlinje för utbildnings krav på det som ligger till grunden för läromateriallet? Jag ser att det finns extrema brister och att det dessuom är saker som är felaktiga och skolan lägger dessutom mera tid på att man skall skriva "akademiska rapporter" än att faktiskt satsa på just yrket och det som särskiljer kunskaperna för yrket. Utöver detta så har jag tagit upp att det inte ser ut så här i arbetslivet som dom påpekar men säger att det inte stämmer. I detta fallet vet jag ju mycket väl att detta inte stämmer som dom säger och känner att min tid är extremt bortkastad på att skriva rapporter som inte kommer ge mig den kunskapen som behövs för att utföra jobbet.

Jag skulle alltså egentligen vilja ha ett förtydligande vart gränsen går och vilka regler som dom måste förhålla sig till för att kunna bedriva utbildningen. Främst för att jag vill kunna ha detta som info när jag på mitt utvecklings samtal kommer säga att jag inte tycker håller måttet och att dom måste förtydliga och fixa sitt materiell omgående.

Nicklas Johansson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej!

    Du hittar i den beviljade utbildningsplanen vilka kurser som utbildningen består av och vilka mål utbildningen ska leda till i slutändan. Utbildningens mål bryts ner i kursmål i respektive kurskursplan. Kolla gärna vad är det som framgår i kursplanerna för att förstå kopplingen mellan lärandemål, kunskapskontroller och betygsättning.
    Utbildningsanordnaren ska säkerställa att de studerande får förutsättningar att nå utbildningens mål. Genom deras arbete med studerandeinflytande och kvalitetssäkring och ledningsgruppens arbete ska man fånga upp frågor som visar på att det förekommer brister i utbildningens innehåll. Arbetslivsrepresentanterna i LG:s syfte är att de ska ge utbildningarna legitimitet och utgöra en konkret förankring i arbetslivet avseende den efterfrågade yrkesrollen.
    Du kan kontakta en utredare på tillsyn per telefon om du har vidare frågor via växeln 010-209 01 00.
    Gisela | Utredare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.