Vad krävs för att vara behörig till en yrkeshögskoleutbildning?

Det är utbildningsanordnaren av en yrkeshögskoleutbildning som administrerar och gör bedömningarna i tillträdesprocessen. Information om behörighetskrav för specifika utbildningar finns på yrkeshogskolan.se.  

Av författningarna framgår ramarna gällande behörighet till en yrkeshögskoleutbildning. Det är följande steg som anordnarna behöver kontrollera vid en behörighetsbedömning:

Steg 1 (grundläggande behörighet, bedöms alltid för alla sökande)
• Avlagt gymnasieexamen
eller,
• Har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar gymnasieexamen
eller,
• Är behörig till motsvarande utbildning i nordiska grannländer
eller,
• Kan tillgodogöra sig utbildningen genom utbildning, praktisk erfarenhet eller någon annan omständighet

Steg 2 (om den sökande har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska)
• Den sökande ska ha de kunskaper i svenska som behövs

Steg 3 (om utbildningen kräver särskilda förkunskaper)
• Kunskaper från kurser i gymnasieskolan eller motsvarande
• Yrkeserfarenhet
• Andra kunskaper som har betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för

 Steg 4 (om den sökande inte uppfyller behörighetskraven i de föregående stegen)
• Kan tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva yrket som utbildningen förbereder för
Observera att steg fyra är frivilligt för anordnaren att använda.

Läs mer om gymnasieexamen här.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.