Vad ska jag göra om studerande inte närvarar på utbildningen? (yrkeshögskola)

Inom yrkeshögskolan får inte generella krav på närvaro förekomma, utbildningarna ska vara målstyrda. Kunskapskontroller som tentamen, redovisningar eller praktiska prov blir dock mer eller mindre obligatoriska att närvara på eftersom man inte kan få betyg i en kurs om man inte genomfört dessa.

LIA-kurserna skiljer sig inte mot övriga kurser avseende närvaro. Betygskriterierna ska handla om vilka lärandemål den studerande uppnår, inte hur mycket de närvarar. Sedan kan det vara så att om en studerande har hög frånvaro på LIA kan det vara svårt för handledaren att bedöma om denne har uppnått lärandemålen. Då är det lämpligt att diskutera hur detta ska lösas så att den studerande kan få möjlighet att nå alla lärandemålen.

Som utbildningsanordnare ska man ha egna rutiner för att hantera studieavbrott och studieuppehåll. I dessa rutiner bör det framgå hur man går tillväga när en studerande uteblir från lektioner eller LIA och vilka åtgärder man ska vidta för att försäkra sig om att den studerande bedriver studier. Anordnaren har inte rätt att säga att de studerande måste närvara ett visst antal timmar eller en procentsats för att bli godkända på kurser. Däremot kan anordnaren i en egen rutinbeskrivning sätta en gräns på viss frånvaro som sätter igång åtgärder från anordnarens sida för att undersöka om den studerande bedriver studier eller ej.

Myndigheten för yrkeshögskolan Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.