Vem har det slutliga ansvaret för att studerande får LIA-platser på en yrkeshögskoleutbildning?

Utbildningsanordnaren kan uppmana studerande att söka LIA-plats själv men om man inte lyckas hitta en plats på en arbetsplats har anordnaren ett sistahandsansvar att se till så att de studerande har en LIA-plats när kursen börjar.
LIA-kursen ska jämställas med vilken kurs som helst i utbildningen där utbildningsanordnaren måste säkerställa att de studerande får den undervisning de ska och uppnår de kunskapsmål som finns för kursen.

Av myndighetens allmänna råd om lärande i arbete (MYHFS 2015:3) punkten 3.2 framgår följande:
LIA-placeringen bör vara klar i god tid innan kursen startar. Det är utbildningsanordnaren som har ansvaret för att de studerande får LIA-platser. Utbildningsanordnaren bör säkerställa ett tillräckligt nära samarbete med arbetslivet för att kunna erbjuda relevanta LIA-platser till samtliga studerande. Utbildningsanordnaren får ha rutiner som innebär att studerande i första hand själva söker LIA-plats. En sådan rutin innebär inte att ansvaret för anskaffande av LIA-plats övergår till den studerande. Utbildningsanordnaren har alltjämt det slutliga ansvaret för att alla studerande får en LIA-plats. Innan en LIA-plats godkänns bör utbildningsanordnaren bedöma om den erbjuder relevanta arbetsuppgifter och handledning som svarar mot kursmålen och därigenom är lämplig för LIA. 
I de fall som anordnaren erbjuder studerande en kvalitetssäkrad och arbetsplatsförlagd LIA-plats men studerande tackar nej är myndighetens syn att anordnaren har uppfyllt författningarnas krav.

Om en studerande inte har erbjudits en LIA-plats eller av någon annan anledning inte kan genomföra LIA-kursen enligt det gängse upplägget i utbildningen behöver anordnaren undersöka möjligheten för den studerande att läsa någon annan kurs under perioden. Detta ska dokumenteras i en ömsesidig och skriftlig överenskommelse mellan den studerande och utbildningsanordnaren, i exempelvis en individuell studieplan. Då den studerande kommer behöva läsa LIA-kursen senare under utbildningen behöver den individuella studieplanen omfatta fullständig planering av kursupplägg fram till examen. Då anordnare ibland har förkunskapskrav för vissa kurser i utbildningen är det viktigt att man beaktar detta när man kommer överens om kursupplägget med den studerande.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.