Vilka krav finns på utformningen av en kursplan på en yrkeshögskoleutbildning?

Av författningarna är det reglerat att det för varje kurs ska finnas en kursplan. Av kursplanen ska följande uppgifter framgå:
  • kursens benämning,
  • det antal yrkeshögskolepoäng som kursen omfattar,
  • målen för kursen,
  • kursens huvudsakliga innehåll,
  • om kursen helt eller delvis ges på engelska, och
  • de principer för betygssättning och former för kunskapskontroll som ska tillämpas.
Av Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kursplaner i yrkeshögskolan (MYHFS 2009:1) framgår även att kursplanerna utformas så att det framgår vilka kunskaper de studerande ska ha efter avslutad kurs.

Myndigheten har tagit fram stödmaterial om hur kursplaner ska utformas.
Läs mer om stödmaterial för utformning av kursplaner 

Myndigheten för yrkeshögskolan Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.