Vilka rättigheter har jag med en funktionsnedsättning som studerande på en konst/kulturutbildning?

Av författningarna framgår att Myndigheten för yrkeshögskolan får lämna extra statsbidrag för nödvändiga stödinsatser för studerande med funktionsnedsättning som har antagits till en konst- och kulturutbildning. Möjligheten gäller för de utbildningar som redan bedrivs med statsbidrag.

Studerande med varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar av funktionsförmågan som kan leda till hinder i studiesituationen bör erbjudas särskilt pedagogiskt stöd av anordnaren. Det kan till exempel handla om dyslexi, olika neuropsykiatriska tillstånd, dokumenterade psykiska besvär, hörselnedsättning, synnedsättning eller kroniska sjukdomar.

Läs mer om särskilt pedagogiskt stöd

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.