Vi svarar på dina frågor

  • Caroline | Enheten för tillsyn och studiedokumentation Utredare
  • Gabriella | Enheten för tillsyn och studiedokumentation Utredare
  • Helén | Enheten för planering och uppföljning Ekonomihandläggare
  • Johan | Enheten för kommunikation Pressansvarig
  • Linda | Enheten för kommunikation Webbredaktör
  • Maria | Enheten för analys och ansökan Administratör
  • Maria | Enheten för kvalitetsgranskning och utbildningsfrågor Utredare
  • Marlene | Enheten för kommunikation Kommunikatör
  • Sophia | Enheten för rättsfrågor Registrator
  • Tim | Enheten för kommunikation Kommunikatör